Callcenter 084-387-6798 สำรองที่พัก

เส้นทางการเดินทาง

เดินทางด้วยรถไฟ ให้จองตั๋วลงสถานีวังโพธิ์ หรือ ถ้ำกระแซะ เมื่อมาถึงแล้วให้ติดต่อรถรับจ้างเข้าไปที่รีสอร์ท นั่งรถมาระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร (โดยปกติรถไฟไปยังจังหวัดกาญจนบุรีมี 2 ขบวน คือตอนเช้า เวลา 07.45 น. และช่วงบ่าย เวลา 13.55 น.

แผนที่แสดงเส้นทางการเดินทางด้วยรถยนต์ (GPS : N 14.11281 E 99.130704)

Leave a Reply

Close Menu